Långväga gäster – WTC Tianjin gjorde oss sällskap över en frukost.

En del i vårt uppdrag som medlemmar i World Trade Center Association innebär att främja global handel och vara behjälplig med kontakter och nätverk. WTC Göteborg gavs möjligheten att välkomna WTC Tianjin till Sverige och Göteborg. Den kinesiska delegation om fem personer besökte oss vid Korsvägen för att diskutera möjliga handelsutbyte samt informera om vilka möjligheter som finns i Tianjin som är en fri handelszon sedan 2015. Tianjin ligger strax söder om Peking är en stor hamnstad och ekonomisk center i Kina med över 15 miljoner invånare och är intressant som en viktig handelspartner för tillverkande företag.Spännande och lärorikt!