Med ambition att avgifta världen

På World Trade Center Göteborg finns det många intressanta företag. Sedan 2017 har Explizit Environment, konsultföretaget som arbetar för en säkrare arbetsmiljö vid hantering av kemiska produkter varit hyresgäst hos oss. Explizit Environment ökar sina kunders konkurrenskraft och bidrar till en bättre värld, genom att minska användande och exponering av farliga kemikalier. Detta genom att utföra  utbildningar och tjänster samt via sitt egna kemikaliehanteringssystem Chemsoft underlätta företagens kemikaliehantering genom att enkelt förteckna, riskbedöma och utvärdera kemikalier.

Mona Sebraoui är kemikaliekonsult och projektledare hos Explizit Environments kunder.  Verksamhetens huvudkontor är stationerat i Skellefteå och har också kontor i Malmö och Göteborg  med kunder som bland annat Volvo, Göteborgs Stad och SKF. På WTC Göteborg jobbar två konsulter på Explizit men de önskar bli fler.

–Just nu söker vi en säljare  och en konsultchef för att stärka organisationen , berättar Mona.

I en bransch med stor tillväxtpotential kommer det alltid behövas fler som sätter hälsa och miljö i fokus. Många industrier använder sig idag av kemiska ämnen och behöver stöd i sin kemikaliehantering. I botten på prioriteringslistan har kemikaliehantering haft för vana att hamna. Ingen organisation vill att deras anställda ska utsättas för ämnen som kan vara cancerframkallande, allergiframkallande eller hormonstörande, men det är tyvärr få företag som vet om att kemikalier i deras arbetsvardag kan ha förödande biverkningar.

– Det har hänt att medarbetarna i vissa industrier hanterar allergiframkallande produkter utan några skyddskläder. Om man får en allergisk reaktion, vilket är ett kroniskt tillstånd, kan det medföra svårigheter med att utföra sitt jobb och eventuellt tvinga medarbetare att byta arbetsuppgifter.

Det är många branscher som finns representerade inom WTC Göteborgs väggar. Det är roligt för oss och vi har också sett att hyresgästerna har nytta av mångfalden. Mona berättar att hon utökat sitt nätverk betydligt under sin tid på WTC Göteborg.

– Man får känslan av att alla hyresgäster är kollegor på ett och samma företag men jobbar på olika avdelningar. Det är lätt att lära känna nya människor och lära sig nya saker genom WTC Göteborgs sociala aktiviteter och events. Dessutom är konferensrummen mycket uppskattade! Att det ingår timmar för konferensrum i månadshyran är en bra tjänst, dessutom är rummen trevliga att ta emot kundbesök i. En perfekt ice-breaker många gånger då varje rum har sin unika inredning att prata om, fortsätter Mona.

Vi på WTC Göteborg är stolta över att ha en hyresgäst med målet att avgifta världen. För oss är det viktigt att förenkla och förgylla våra hyresgästers arbetsdag och bidra till deras framfart.Nu finns det även möjligheten att expandera till vår nyförvärvade anläggning i Stockholm. Är du intresserad av en kontorslösning i Stockholm eller Göteborg? Tveka inte att höra av dig!