Månadens medlem

Vi har stans bästa hyresgäster

Med två i princip fullbelagda anläggningar har vi huset fullt av härliga medlemmar som sprider bra stämning och härlig energi. Utan våra medlemmar hade våra kontorshotell inte varit den givande arbetsplats som de är. Varje månad väljer vi ut en medlem som vi vill lyfta lite extra- månadens medlem. Mars månads medlem blev Tarja Kyllönen […]

Vi satsar på att vara det mest hälsosamma kontorshotellet.

Kontorshotellet där hälsa och glädje står i fokus

Vi tror att variation, glädje och rörelse bidrar till en hållbar vardag och satsar på att vara det mest hälsosamma kontorshotellet. Tillsammans genomför vi träning i olika former och erbjuder hälsosamma samarbetspartners. Med ett kontorsarbete blir det lätt mycket stillasittande- något som kan öka risken för livsstilssjukdomar och sjukskrivningar. Vi tror att nyckeln till en […]

Genom att vara barnsupporter 2023 bidrar vi till kampen att hålla cancern borta från barn.

Tillsammans håller vi cancern borta från barn

Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Barn och cancer hör inte ihop och vi vill vara med och bidra till kampen mot barncancer. Tack vare forskning och effektivare behandlingsmetoder har utvecklingen gått framåt och idag överlever 85 procent. Vi på World Trade Center Göteborg och City Office in WTC i Stockholm vill att […]